Par- och relationsproblem

Vill du stärka din relation och samtidigt få:

• Insikter om dina egna och din partners behov, förväntningar och värderingar
• Kunskap och verktyg för att kommunicera tydligare och hantera era olikheter
• Förändringar som är hållbara över lång tid och att ni strävar mot samma mål
• Stöd för att ni ska ta ett gemensamt ansvar för er relation

När vår partner ifrågasätter eller önskar en förändring av något slag kan det leda till meningsskiljaktigheter, gräl och många gånger en kamp där ingen part vill ge sig.

Som en neutral tredje part, utan att värdera någon av er eller det som framkommer, tillser jag att båda parter kommer till tals och blir lyssnad till.

Vi har alla med oss ett eget bagage när vi går in i en relation!
Min roll och ambition som er samtalspartner är att hjälpa er förstå vad som är själva kärnan till problemet och hur ni ska komma vidare utifrån; era behov, förväntningar och värderingar.

Vi hjälps åt att formulera gemensamma mål och skapar förutsättningar för att ni ska nå dem. Utifrån det arbetar vi för att ni tillsammans skapar den relation som ni önskar.

Här kan ni även få hjälp att avsluta en relation så att ni på bästa sätt kan hantera gemensamma barn, hus och liknande.

OBS! Här behöver du ej någon remiss.