Kliniken Hälsa

Helsingborg

Vi erbjuder KBT-terapi för mild/medelsvår depression, ångest, fobi, sömnsvårigheter, stresshantering/utmattning, par-relationsproblem, livsstilsförändring samt samtalsstöd.

Webbplatsen är under uppbyggnad.

Kontakta oss
070-830 62 70
annette@klinikenhalsa.se