KBT-terapi

Kliniken Hälsa jobbar såväl med psykisk som fysisk hälsa där tillvägagångssättet är kognitiv och beteendeinriktade behandlingar=KBT, samt par-och relationsterapi.
Här kan du få hjälp med:

• Depression (mild/medelsvår)
• Ångest, panikångest
• Utmattning/stress
• Fobi
• Sömnsvårigheter
• Par-och relationsproblem
• Att hantera kroniska smärtor
• Livsstilsförändring
• Samtalsstöd

KBT är en aktiv behandlingsmetod där behandlaren motiverar patienten till att våga testa nya beteenden för att få nya erfarenheter. Det är en pedagogisk metod, där man har en positiv människosyn. Terapeut och patient är jämlika och fokus ligger på problemlösning. Åtgärder i nuet har företräde framför analyser av barndomen.

Behandlingen är målinriktad och tidsbestämd. KBT är en evidensbaserad-, vetenskapligt utprövad metod i jämförande studier. KBT-terapi innebär också att man jobbar med att förändra beteenden och tankar som inte är hjälpsamma i livet.

Kognition handlar om hjärnans förmåga att ta emot, lagra, bearbeta och plocka fram information.
Beteenden är det du gör, säger, känner och tänker.

Vi har olika metoder för att uppnå det målet som vi tillsammans bestämmer att jobba mot.
Den viktigaste metoden är hemuppgifter som är helt avgörande för att nå ditt mål. Vanligast är att vi träffas ca 10-12 ggr utom vid parterapi, där träffas vi 4-6 ggr eller vid behov 8-10 ggr.

OBS! Här behöver du ej någon remiss.