Kliniken Hälsa

Helsingborg

Kliniken för privatpersoner och företag
Här kan du få hjälp med jobbiga tankar/känslor genom KBT-terapi

KBT-terapi

KBT-terapi

Kliniken Hälsa jobbar såväl med psykisk som fysisk hälsa där tillvägagångssättet är kognitiv och beteendeinriktade behandlingar = KBT.

Par- och relationsproblem

Vi har alla med oss ett eget bagage när vi går in i en relation!

Här kan ni även få hjälp att avsluta en relation så att ni på bästa sätt kan hantera gemensamma barn, hus och liknande.

Par- och relationsproblem